Estate info
Се продава куќа во Скопје, Нерези со површина од 247 m2. Екстра: Цена: 100000 EUR

Општи информации:

Последна промена: 20/09/2018  
Населба: Нерези  
Локација:  
Површина: 247 m²
Кат: по+пр+пот 
Двор: 257м2 
Вкупна површина на плац: 350 

Финансиски Информации:

Цена: 100000 €
Провизија: 2%
Novel Real Estate